Paweł Ostrzyżek CEMAR Ryki realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Paweł Ostrzyżek CEMAR Ryki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastruktura techniczną”

Celem projektu jest produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE. Beneficjent poprzez realizację projektu weźmie udział w tworzeniu konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, zapewni dywersyfikację dostaw oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu, w tym swojego przedsiębiorstwa. Projekt przyczyni się do zwiększenia wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii (OZE) w bilansie ogólnym.

Wartość Projektu: 209 100,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 93 500,00 zł

Paweł Ostrzyżek CEMAR Ryki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Termomodernizacja budynku firmy Paweł Ostrzyżek CEMAR Ryki w celu poprawy efektywności energetycznej”

Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Beneficjenta.

Wartość Projektu: 696 611,74 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 322 299,93 zł

Paweł Ostrzyżek CEMAR Ryki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa efektywności energetycznej w firmie CEMAR poprzez wykorzystania energii z OZE”

Celem projektu jest ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej w firmie oraz redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Dofinansowanie projektu z UE: 400 400,00 zł