Pielęgnacja betonu

Co to jest pielęgnacja betonu?

Pielęgnacja betonu to czynności, które wspomagają proces jego wiązania i twardnienia. Zabiegi te obejmują utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności betonu oraz jego ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem m.in. czynników atmosferycznych. W efekcie zapewniają uzyskanie w określonym czasie betonu o wymaganych właściwościach.

Dlaczego należy pielęgnować świeży beton?

Aby uzyskać odpowiednie właściwości betonu w konstrukcji (m.in. wytrzymałość na ściskanie, odporność na ścieranie, na oddziaływanie środowiska w zakresie mrozoodporności, wodoszczelności) nie wystarczy jedynie przygotować odpowiedniej mieszanki betonowej oraz we właściwy sposób jej ułożyć i zagęścić. Niezwykle istotna jest jej pielęgnacja, szczególnie w pierwszych fazach twardnienia. Niewłaściwa pielęgnacja lub jej brak będzie powodować obniżenie trwałości i jakości betonu, a co za tym idzie – całej konstrukcji.

Jak pielęgnować beton?

Prawidłowo przeprowadzona pielęgnacja zapewnia ochronę świeżego betonu przed:

 • zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturą otoczenia;
 • wiatrem;
 • zbyt niską wilgotnością;
 • intensywnymi opadami (kiedy beton jest jeszcze plastyczny);
 • przemarzaniem powierzchni lub całości konstrukcji betonowej.
Kiedy należy rozpocząć pielęgnację?

Pielęgnację betonu należy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania mieszanki betonowej. Okres pielęgnacji zależy w dużym stopniu od rodzaju cementu użytego do mieszanki oraz od wielkości i kształtu konstrukcji betonowej.

Jakie są właściwe metody pielęgnacji betonu?

Przy pielęgnacji betonu niezwykle istotny jest dobór odpowiedniej metody. Jest on uwarunkowany  panującymi warunkami atmosferycznymi oraz możliwościami technicznymi budowy.

 • Metoda mokra

  Pielęgnacja mokra polega na doprowadzeniu do powierzchni betonu wody, która może być wchłonięta przez beton. Wymaga to, aby powierzchnia betonu pozostawała w kontakcie z wodą w sposób ciągły przez określony czas, począwszy od chwili, gdy powierzchnia betonu nie jest podatna na zniszczenie. Takie warunki można uzyskać przez ciągłe spryskiwanie lub polewanie betonu wodą, a także przez przykrywanie betonu np. mokrym piaskiem, ziemią, trocinami lub słomą, jak również mokrą tkaniną jutową, konopną lub mokrymi grubymi matami bawełnianymi i geowłókniną.

  Pielęgnację mokrą najczęściej stosuje się w okresie wysokich temperatur powietrza, silnego nasłonecznienia oraz silnych, ciepłych wiatrów. W takich warunkach atmosferycznych, powierzchnia betonu może ulegać przesuszeniu w krótkim okresie czasu. W okresie zimowym pielęgnacja mokra betonu jest niedopuszczalna.

 • Pielęgnacja przy zastosowaniu powłoki (metoda bariery wodnej)

  Pielęgnacja tym sposobem polega na zastosowaniu osłon pełniących rolę bariery zapewniającej utrzymanie ciepła wydzielanego przez twardniejący beton i zapobiegającej odparowaniu wody z betonu. Pielęgnowaną tą metodą powierzchnię betonu pokrywa się m.in. folią z tworzywa sztucznego czy papierem wzmocnionym lepiszczem bitumicznym. Folie stosowane przy tej metodzie są bezbarwne lub białe (powodując tym samym odbijanie promieni słonecznych) albo koloru czarnego stosowanego podczas chłodniejszych dni.

W okresie zimowym pielęgnacja betonu obejmuje różne działania, które zmierzają do zminimalizowania szkodliwych skutków oddziaływania warunków atmosferycznych. Zalicza się do nich m.in.:

 • dobór składników i składu mieszanki betonowej;
 • ochronę cieplną betonu w deskowaniu;
 • ochronę powierzchniową betonu przed parowaniem i bezpośrednim wpływem opadów;
 • dostarczanie ciepła do betonu.
Prawidłowa pielęgnacja betonu polega na:
 1. polewaniu powierzchni betonu wodą – jest to najczęściej stosowany sposób pielęgnacji. Im dłuższy czas utrzymania betonu w stanie wilgotnym, tym korzystniejsze jest to dla wszystkich jego właściwości. Szczególnie podatne na utratę wody są elementy cienkościenne oraz elementy o dużej powierzchni odkrytej. Świeża mieszanka betonowa ułożona na suchym gruncie może stracić nawet 50% wody w czasie jednej doby. Do podobnego efektu może również dochodzić gdy szalunki, w które jest wbudowany beton, wykonane są z nasiąkliwych materiałów.

 2. układaniu na powierzchni betonu mokrych mat i zabezpieczeniu ich przed wysychaniem – świeży beton należy chronić przed zbytnim nagrzaniem, pamiętając jednocześnie, iż nagłe polanie zimną wodą silnie nagrzanej powierzchni betonu może prowadzić do powstania rys i spękań (szok termiczny).

 3. pokrywaniu powierzchni mokrego betonu folią budowlaną, przymocowaną przy krawędziach i złączach. Bardzo częstym sposobem utrzymywania odpowiedniego poziomu wilgotności betonu, jest pokrywanie go folią z PCV lub polietylenu. Zaleca się, aby układanie folii odbywało się w jak najkrótszym czasie po zagęszczeniu i zaformowaniu betonu, ale jednocześnie po takim czasie, aby uniknąć przywarcia folii do powierzchni betonu.

 4. stosowanie preparatów do powierzchniowej ochrony betonu – jest to bardzo efektywna metoda polegająca na nanoszeniu natryskiem preparatów, które tworzą powłokę ochronną, utrudniającą odparowanie wody. Preparaty te nakłada się na świeży beton zaraz po pierwszym zmatowieniu powierzchni betonu ale zanim powierzchnia ta wyschnie.

Długość pielęgnacji zależy od m.in. następujących czynników:
 • temperatury betonu i środowiska;
 • szybkości przyrostu wytrzymałości (rodzaj użytego cementu);
 • wilgotności;
 • warunków pogodowych (wiatr);
 • rodzaju konstrukcji.