Dofinansowania

PRZEDSIĘBIORSTWO PAWEŁ OSTRZYŻEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE „CEMAR” REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH PT. „PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA CEMAR POPRZEZ IMPLEMENTACJĘ WYNIKÓW PRAC B+R I WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI BETONU”

Cele projektu:
podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Paweł Ostrzyżek PPHU CEMAR poprzez implementację wyników prac B+R i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji betonu z użyciem mokrych popiołów, a w efekcie nowych produktów: innowacyjnego betonu i materiałów prefabrykowanych. Celem jest też zmniejszenie negatywnego wpływu produkcji materiałów budowlanych na środowisko naturalne.

Planowane efekty:
dzięki inwestycji w przedsiębiorstwie zostaną zaimplementowane wyniki prac B+R i będzie wdrożona innowacyjna technologii produkcji betonu z użyciem mokrych popiołów. Rozpocznie się wytwarzanie nowych produktów: innowacyjnego betonu i materiałów prefabrykowanych. Nastąpi wzrost zatrudnienia w firmie o 4 pełne etaty, a także wprowadzone zostaną innowacje produktowe: 2; innowacje procesowe: 1; innowacje nietechnologiczne: 1. W ramach projektu zostanie zakupionych 5 środków trwałych: Mobilna Wytwórnia Betonu z Użyciem Mokrych Popiołów, linia technologiczna do produkcji prefabrykowanych betonowych elementów budowlanych, ładowarka, sprzęt pomiarowy laboratoryjny.

Wartość projektu: 3 536 717,73 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 657 860, 55 zł

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU W CELU ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGONA LATA 2007-2013

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię”

Beneficjent: Paweł Ostrzyżek
Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo – Usługowe „CEMAR”  Kazimierzyn 2,  08- 500 Ryki

Numer projektu: 09.12-WND-RPLU.01.040.1-06-163/12

Wartość dofinansowania: 104 541,67 zł

Krótki opis:  Wyremontowano instalację C.O., ocieplono ściany płytą warstwową 10 cm, wymieniono okna, drzwi i bramy garażowe, zamontowano instalację wentylacji mechanicznej.

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864
e-mail: rpo@lubelskie.plhttp://rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
tel. 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81-46-23 831
e-mail: lawp@lubelskie.plhttp://lawp.lubelskie.pl